ETINCELLE V PRACOVNÍ SKUPINĚ MPSV

Kateřina Broža ze skupiny sociálních podniků Etincelle se bude účastnit jednání pracovní skupiny MPSV nad možnou podobou nového náhradního plnění. Pracovní tým startuje prvním sezením 31. ledna. Etincelle je jedním ze zakladatelů deklarace odpovědného podnikání a bude v pracovní skupině ministerstva zastupovat zájmy signatářů naší iniciativy.