VELETRHY PRO SOCIÁLNÍ FIRMY

Deklarace se dostává sociální podniky do popředí. Pomáháme jim získat nové kontakty, účastnit se prestižních setkání a také vytvořit prostor pro prodej jejich produktů a služeb.

Proto jsme v lednu vyjednali možnost hned dvou prodejních veletrhů sociálním podnikům z Česka. Velmi si vážíme jedinečné příležitosti, kterou nám poskytlo vedení poslanecké Sněmovny, ve Státních aktech tak budou v den zasedání poslanecké Sněmovny necelé dvě desítky zástupců sociálních firem z Česka prezentovat a prodávat své produkty. Den poté se přesouváme do kampusu ČSOB, kde se přidají ještě další sociální firmy a zahájíme tak Dny odpovědného podnikání, které banka odstartuje.

Výstupy z obou akcí připravujeme a budou navazovat na minulou akci, kdy jsme na konci roku nabízeli v poslaneckém bufetu dobroty ze skupiny sociálních podniků Etincelle.