Domů » ZPRÁVY » PRVNÍ ZASEDÁNÍ MPSV NEJEN O NOVÉM NP

PRVNÍ ZASEDÁNÍ MPSV NEJEN O NOVÉM NP

Etincelle, jeden ze zakládajících signatářů Deklarace odpovědného podnikání je součástí pracovního týmu MPSV, který připravuje možnou úpravu náhradního plnění a diskutuje také další témata. Na tomto jednání zastupuje signatáře Deklarace odpovědného podnikání Kateřina Broža, která přináší následující report.

“Hlavní náplní prvního setkání nebyla diskuze k tíživé situaci na trhu s náhradním plněním, jak jsme čekali, nicméně tato dvě klíčová témata:

1) Prezentace výstupů analýzy chráněného trhu práce mezi lety 2016 – 2021, kdy je z dat zřejmé, že CHTP neustále roste. V roce 2021 už je zde zaměstnáno 67 tis. osob se zdravotním postižením, oproti 50 tis. v roce 2016. MPSV doufá, že tento růst CHTP není zapříčiněný odlivem OZP z otevřeného trhu práce na chráněný, ale roste z počtu nezaměstnaných OZP.

2) Řešení problematiky valorizace příspěvku podle § 78a vůči minimální mzdě. V tuto chvíli je zřejmé, že minimálně v prvním pololetí k němu nedojde. Téma je možné znovu nadnést v průběhu roku dle kondice ekonomiky a stavu státní kasy.
Na druhou stranu nás MPSV vybídlo k návrhu a koncepci indikátorů, podle kterých by k valorizaci příspěvku mohlo docházet v budoucnu, ale bez vazby na minimální mzdu. Jako příklad zástupci uvedli například poměr mezi vyčerpanou částkou příspěvku (14 600 kč) na jednotlivce. V tuto chvíli se jedná o cca 30 % zaměstnavatelů, kteří dočerpávají příspěvek na jeho horní hranici.” uzavírá ředitelka skupiny sociálních podniků Etincelle zprávu z jednání.