Domů » ZPRÁVY » BRAINSTORMING SIGNATÁŘŮ DOP

BRAINSTORMING SIGNATÁŘŮ DOP

24. května se kromě Fóra uskutečnilo také setkání zakládajících signatářů naší Deklarace odpovědného podnikání (DOP). Společně se zástupci zaměstnavatelů (nejen) zdravotně hendikepovaných zaměstnanců se setkání účastnili také zástupci spřátelené Asociace sociálních podniků v zemědělství.

Jednotlivé body setkání byly následující: hodnocení Fóra O.P., přiblížení očekávání jednotlivých signatářů od DOP, zhodnocení dosavadních výstupů všech čtyřech kulatých stolů, strategie dalšího postupu ve vzniku zákona o sociálním podnikání, výsledky rozsáhlého průzkumu mezi 100% sociálních podniků z adresáře MPSV, nástin dalších plánovaných aktivit a téma komunikační platformy.

Ze setkání vyvstalo několik pracovních bodů, které zainteresovaní gestoři po zpracování předloží jednotlivým signatářům ke schválení. Organizátoři setkání děkují všem zúčastněným za plodnou diskuzi a těšíme se na další směřování společného projektu Deklarace.