Domů » ZPRÁVY » VELKÝ PRŮZKUM SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

VELKÝ PRŮZKUM SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

Úředníci začínají sbírat podklady k přípravě zákona o sociálním podnikání a my jsme se dotázali sociálních podniků, na nichž aplikace zákona bude stát, jaká jsou jejich očekávání a které další výzvy aktuálně ve svém podnikání vnímají.

S tématikou nejen k zákonu o sociálním podnikání jsme oslovili 100% sociálních firem registrovaných u MPSV. Průzkum je tak unikátní právě z ojedinělého způsobu oslovování. Formou emailu, telefonu a popřípadě dopisní formou jsme oslovili všechny SP.

Aktuálně zpracováváme data, která v průběhu června zveřejníme. Výsledky průzkumu obdrží účastníci dotazování, zainteresovaní úředníci a prostřednictvím tiskové zprávy samozřejmě i veřejnost. Z dotazníku se dozvíte pohled sociálních podniků v Česku např. na nutnost vzniku zákona o SP, potřebu regulace náhradního plnění, vztah k (ne)nárokovosti příspěvku nebo také jaké skupiny sociálně znevýhodněných SP preferují pro možnou spolupráci.