Domů » ZPRÁVY » TISKOVÁ ZPRÁVA K ZAHÁJENÍ TÝDNŮ SP

TISKOVÁ ZPRÁVA K ZAHÁJENÍ TÝDNŮ SP

Olga Richterová, Zdeněk Kosour, Marian Jurečka a Markéta Pekarová Adamová zahájili Týdny sociálního podnikání ve Sněmovně.

V Poslanecké sněmovně dnes začaly Týdny sociálního podnikání. Série akcí poběží celý podzim a jejich cílem je seznámit veřejnost i poslance s touto problematikou. Vyvrcholením pak bude v prosinci plánované předložení návrhu zákona o sociálním podnikání, který zlepší zapojení lidí s hendikepem na trh práce. Tento návrh připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a v říjnu bude předložen do připomínkového řízení. Týdny sociálního podnikání organizuje místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová společně s iniciativou Deklarace odpovědného podnikání. A to pod záštitou předsedkyně PSP Markéty Pekarové Adamové a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky.

Týdny sociálního podnikání iniciovala a dnes zahájila místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová. Od září až do prosince tak bude ve Sněmovně rezonovat právě téma potřeb lidí s postižením a sociálních podniků. Záměrem je, aby i na půdě Parlamentu byly k dostání produkty sociálních podniků, například v gastru. „Považujeme za důležité na tuto problematiku upozornit a přiblížit ji více jak veřejnosti, tak zákonodárcům, kteří mají skrz legislativu možnost postavení handicapovaných na trhu práce zlepšit a zajistit přívětivější a férovější podmínky,“ uvedla Richterová, která zdůraznila potřebnost nového zákona o sociálním podnikání.

„Prioritou naší vlády je přinést konstruktivní návrh a smysluplné uchopení sociálního podnikání. V minulosti několik návrhů neprošlo, i proto ve spolupráci s novým odborem na ministerstvu, který se zabývá sociální integrací, připravujeme nový legislativní rámec pro práci se sociálně znevýhodněnými. Věřím, že tentokrát dosáhneme úspěchu. Znám desítky úžasných projektů, které vznikly i bez zákona, těm chceme pomoci k rozvoji a chceme podpořit vznik stovek dalších sociálních podniků,” uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Zákon o sociálním podnikání rozšíří možnosti zaměstnávání lidí se znevýhodněním (zdravotním i sociálním) od chráněných dílen k integraci s využitím sociálních podniků. Ty pak připraví zaměstnance se znevýhodněním k přechodu na otevřený trh práce. Do budoucna se má koncept i dále rozvíjet, v plánu je zapojení dalších resortů, aby se zákon obohatil i o sociální podniky například v oblasti kultury nebo životního prostředí.

„Sociální podnikání, stejně jako systematická podpora profesního růstu handicapovaných spoluobčanů, hrají naprosto nezastupitelnou úlohu při jejich úspěšném začleňování do plnohodnotného života,” popsala předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

„Nový legislativní rámec má rozšířit působnost sociálních podniků nad rámec zaměstnávání hendikepovaných například o pomoc mladým lidem opouštějícím dětské domovy, osobám bez domova nebo propuštěným vězňům, jakož i třeba dlouhodobě nezaměstnaným pečujícím. Těm všem umožní lepší zapojení na trh práce, což je přínosné jak pro ně osobně, společnost, tak i pro rozvoj ekonomiky a rozpočet,“ doplnila Olga Richterová.

„Jsme velmi rádi, že můžeme společně s paní místopředsedkyní uspořádat takto rozsáhlou, komplexní akci, od níž si mimo jiné slibujeme zvýšení povědomí o sociálním podnikání v Česku,” doplnil Zdeněk Kosour z iniciativy Deklarace odpovědného podnikání.

Týdny sociálního podnikání, v rámci kterých proběhnou kulaté stoly, konference či seznámení hendikepovaných s legislativními procesy, poběží ve Sněmovně celý podzim. Zakončí je prosincová výstava na půdě Senátu a předložení návrhu zákona o sociálním podnikání.