Domů » ZPRÁVY » ZÁKON O REGISTROVANÉM SP JE NA CESTĚ

ZÁKON O REGISTROVANÉM SP JE NA CESTĚ

Konference k budoucnosti sociálního podnikání minulý pátek představila možnosti, kam se budeme v rámci sociálního podnikání ubírat. 

Jako klíčový se ukázal panel zaměřený na legislativu, který pořadatelé s důvěrou zařadili až po obědě s tím, že se účastníci budou chtít dovědět, co na ně MPSV chystá. A protože jsme měli tu čest se prostřednictvím dvou signatářů Deklarace (Kateřina Broža z Etincelle a Antonín Nekvinda z Neratova) zapojit přímo do panelu a to v podobě „řekněte nám, jak to na Vás konkrétně dopadne“, můžeme přinést přesnou reportáž z aktuální verze připravovaného zákona.

Představené parametry se vztahovaly především k těmto oblastem:

 • Druh registrovaného sociálního podniku
 • Cílové skupiny
 • Druhy podpory
 • Způsob registrace
 • Vyhrazené veřejné zakázky

Registrovaný sociální podnik bude mít tři větve:

 1. Prostupný sociální podnik, s cílem o integraci osob se specifickými potřebami na volný trh práce – kdo to je, vysvětlíme níže☺
 2. Stabilizační sociální podnik, s cílem o podporu převážně osob se zdravotním postižením na jednom pracovním místě
 3. Smíšený sociální podnik, který pokrývá obě varianty, tzn. obě cílové skupiny a obě funkce

Typy cílových skupin

 1. Osoby se specifickými potřebami (pečující osoby, osoby bez vzdělání nebo se základním vzděláním, osoby nad 55 let věku, absolventi, osoby v evidenci ÚP déle než 5 měsíců, azylanti, osoby po výkonu trestu a také OZP, kteří naplňují některé z dalších kritérií, které jim ztěžují cestu na trh práce)
 2. Osoby se zdravotním postižením (OZZ, stupeň ID I. – III.)

Druhy podpory pro registrovaný sociální podnik

 1. Sleva na dani z příjmu
 2. Sleva na platbě sociálního pojištění
 3. Motivační příspěvek při odchodu člověka na volný trh práce
 4. Vyhrazené veřejné zakázky

Aktuální podoba zákona částečně využívá některé prvky slovenské legislativy. Jde především o strukturování podniku a způsob dodržování a kontroly pravidel. Zároveň se vyhýbá některým nešvarům návrhu zákona předloženému v minulém období. 

Co zástupcům Deklarace v návrhu chybí, a budou se snažit aktivně přispět k doplnění, je financování nákladů spojených se sociální prací. A to buď prostřednictvím vlastního zaměstnance, nebo prostřednictví nákupu sociální služby v registrované formě.

V legislativním plánu vlády je termín dodání návrhu zákona prosinec 2022.