Domů » ZPRÁVY » TISKOVÁ ZPRÁVA DEKLARACE & MPSV

TISKOVÁ ZPRÁVA DEKLARACE & MPSV

MPSV ČR A ORGANIZÁTOŘI TÝDNŮ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ VE SNĚMOVNĚ NAVAZUJÍ BLIŽŠÍ SPOLUPRÁCI

Od září do prosince 2022 probíhají v Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky Týdny sociálního podnikání (dále TÝDNY SP). Akci pořádá iniciativa Deklarace odpovědného podnikání (dále DEKLARACE) a kancelář místopředsedkyně Sněmovny Olgy Richterové. Záštitu nad TÝDNY SP poskytla předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Organizátoři z DEKLARACE se dohodli s oddělením Podpora sociálního podnikání v ČR, spadající pod MPSV, ČR na spolupráci, která přinese mimo jiné rozšíření programu TÝDNŮ SP.

“Spolupráci s týmem Podpory sociálního podnikání z MPSV velmi vítáme, zejména proto, že tak bude moci dojít k realizaci dalších akcí a eventů, jejichž cílem je přiblížit sociální podnikání veřejnosti i legislativcům”, uvedl mluvčí DEKLARACE Zdeněk Kosour. Zapojením MPSV plánují organizátoři TÝDNŮ SP rozšířit program o Setkání sociálních podniků napříč obory (6. prosince) a o Jarmark sociálních podniků (10. prosince). Dále se MPSV zapojí do plánované výstavy Sociální podnikání v Česku a Evropě (7. až 20. prosince).

DEKLARACE sdružuje několik desítek zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením, či osob se specifickými potřebami mezi nimi např. Sdružení Neratov, Domov sv. Anežky, Kolibřík CSR, Etincelle či Mediateam CZ. Mezi hlavní cíle iniciativy patří mj. právě popularizace sociálního podnikání v Česku. Podpora sociálního podnikání v ČR je projekt, který spravuje aktuálně jediný oficiální registr sociálních podniků v Česku a dlouhodobě se věnuje podpoře tohoto odvětví sociální ekonomiky. Výstava na niž výše zmíněné subjekty spolupracují je putovní, nejdříve ji bude hostit Poslanecká Sněmovna, poté kampus ČSOB banky. Dále autoři výstavy jednají o dalších místech jako je MPSV či další veřejné instituce.

Akce probíhá ve spolupráci s projektem MPSV ČR, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

TZ je ke stažení ZDE: