Domů » ZPRÁVY » VÝSTUP Z JEDNÁNÍ PS PRO CHTP

VÝSTUP Z JEDNÁNÍ PS PRO CHTP

V minulém týdnu proběhlo 5. jednání pracovní skupiny pro chráněný trh práce.

Ministerstvo práce a sociálních věcí seznámilo členy pracovní skupiny s následujícími výstupy:

  • stav návrhu zákona o sociálním podniku
  • stav novelizace zákona o zaměstnanosti
  • statistiky k CHTP za rok 2022
zákon o sociálním podniku

JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D. (MPSV) podal informaci o stavu přípravy zákona o sociálním podniku. Proběhlo vnitřní a vnější připomínkové řízení. Aktuálně probíhá vypořádání vnějšího připomínkového řízení, v jehož rámci obdrželo MPSV přibližně 550 připomínek. V rámci připomínkových řízení došlo k zapracování některých změn, např. zapojení osob se zdravotním postižením do prostupného sociálního podniku nebo ke změně započítávání osob po výkonu trestu.

zákon o zaměstnanosti

Zástupci MPSV ujistili přítomné, že hlavní motivací změn není úspora finančních prostředků, ale parametrické zlepšení na chráněném trhu práce, kdy dochází k účelovému jednání některých zaměstnavatelů při čerpání příspěvku. Cílem změn je podporovat náklady spojené s prací lidí se zdravotním postižením, tzn., že musí jít o náklady, které vznikají právě proto, že dochází k zaměstnávání OZP, ne jen proto že vzniká zaměstnanecký poměr.

Jednotlivé navrhované změny:

Zavedení stropu zvýšení příspěvku poskytovaného podle §78a odst. 3 zákona o zaměstnanosti

Zpřesnění uznatelných nákladů uvedených v §78a odst. 12 zákona o zaměstnanosti pro účely příspěvku poskytovaného podle § 78a odst. 3 zákona o zaměstnanosti

Neposkytování příspěvku podle §78a na osoby zdravotně znevýhodněné

Snížení limitu náhradního plnění

Zákaz dodávat náhradní plnění mezi majetkově propojenými firmami

Vypuštění dílčího limitu náhradního plnění vztahujícího se k jednotlivým odběratelům – změna se týká prováděcí vyhlášky

Odstupňování výše odvodu do státního rozpočtu jakožto jedné z forem plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Úpravy týkající se odstranění tvrdosti zákona ohledně podmínky bezdlužnosti, kterou je nutno doložit k žádosti o příspěvek dle §78a

Připomínky signatářů, které přišly ve zkráceném termínu před setkáním, jsme předali MPSV ke zvážení a případnému zapracování.