Domů » ZPRÁVY » TISKOVÁ ZPRÁVA DEKLARACE A POSLANECKÉ SNĚMOVNY

TISKOVÁ ZPRÁVA DEKLARACE A POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Memorandum o spolupráci v oblasti rozvoje zaměstnanců s hendikepem a sociálními podniky bylo podepsáno 17. července 2023 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Navázalo tak na úspěšné aktivity mezi Sněmovnou, Deklarací a sociálním podnikem Kolibřík CSR.

Odkaz na TZ: https://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=17776

Znění Tiskové zprávy:

17. 7. 2023

Vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek, předseda rady spolku Deklarace odpovědného podnikání Václav Běťák a jednatel společnosti Kolibřík CSR Josef Novotný dnes podepsali Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti rozvoje zaměstnanců s hendikepem.

„Poslanecká sněmovna je první organizací naší veřejné správy, která se v souladu s principy odpovědného podnikání výslovně přihlásila k rozvoji konkrétních pracovních podmínek pro zdravotně a sociálně znevýhodněné kolegyně a kolegy. Věřím, že náš postup bude vzorem i pro další instituce, jež vnímají potřeby nemalé části společnosti. Zaměstnávání lidí se znevýhodněním je obohacující nejen pro ně samotné, ale i pro ostatní kolegy z týmu, potažmo pro celou společnost,“ řekla předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Uvedené organizace se dohodly na vzájemné spolupráci v oblasti rozvoje zaměstnanců s hendikepem, odstraňování případných komunikačních bariér v prezentaci náboru nových pracovních pozic a v případném rozvoji v oblasti čerpání náhradního plnění s přidanou hodnotou se sociálními podniky. Cílem také je ještě více přiblížit možnosti pracovního uplatnění novým kolegům s hendikepem v Kanceláři Poslanecké sněmovny. Z memoranda nevyplývají pro smluvní strany žádné finanční závazky.

„Chci velmi ocenit dosavadní spolupráci v oblasti práce se zaměstnanci s hendikepem včetně jejich psychosociální podpory, při obsazování pracovních pozic a v rámci poradenství v oblasti náhradního plnění. Naším cílem je v budoucnu rozšířit příležitosti pro zaměstnávání těchto osob a snížit tak podíl náhradního plnění ve prospěch jejich pracovního uplatnění. Jedním z aktuálních výsledků naší spolupráce je audit náhradního plnění, který napomůže lépe cílit nákup zboží a produktů,“ uvedl po podpisu memoranda vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek.

Ředitel společnosti Kolibřík CSR Josef Novotný doplnil: „Jsme velmi rádi, že můžeme naše více než desetileté zkušenosti z oblasti zaměstnávání a péče o kolegy se zdravotním hendikepem sdílet s tak významnou institucí, jakou je Poslanecká sněmovna. Připravujeme workshopy pro vedoucí pracovníky, nové komunikační kanály pro oslovení OZP, sdílet budeme i nápady na nové benefity pro OZP zaměstnance Sněmovny a v neposlední řadě budeme zajišťovat i možnost psychosociální podpory přímo na pracovišti Sněmovny. Věřím, že tento společný projekt může být inspirací i pro další státní instituce.“

„Náš spolek sociálních podniků – Deklarace je postavena na hodnotách, které podporují udržitelné a odpovědné sociální podnikání. Velmi vítáme, že vedení Sněmovny takto navazuje na předchozí úspěšné akce podporující sociální podnikání v České republice. A zároveň nás těší, že se zajímá o čerpání náhradního plnění, zvláště pak toho s jasnou přidanou hodnotou. Těšíme se na další společné projekty,“ ocenil aktivitu vedení Sněmovny předseda spolku Deklarace odpovědného podnikání z.s. Václav Běťák.

Loni Deklarace společně se Sněmovnou pořádala například Týdny sociálního podnikání nebo prohlídku Sněmovny pro zaměstnance sociálních podniků. Letos v lednu ve Sněmovně proběhla výstava sociálních podniků.Díky spolupráci se sociálními podniky může Poslanecká sněmovna výrazně navýšit servis pro své zaměstnance s hendikepem a daleko víc se jim otevřít s novými pracovními příležitostmi. Zároveň by měla spolupráce pomoci zkvalitnit komunikaci s lidmi s hendikepem.

Poslanecká sněmovna je první státní institucí v Česku, která takovým způsobem a v takovém rozsahu navázala spolupráci s českými sociálními podniky, z čehož budou čerpat benefity současní i budoucí OZP zaměstnanci Sněmovny.