SEŠLI JSME SE S MPSV K FINANČNÍ PODPOŘE SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

V úterý jednali zástupci Deklarace s odborem realizace programů ESF na MPSV o výsledcích
našeho průzkumu na téma zkušeností s hodnocením výzvy 24 OPZ+. Na základě výsledků průzkumu jsme navrhli několik kroků, které by mohly hodnocení projektů udělat pro sociální podniky transparentnější a méně konfrontační, a zároveň přispět ke zlepšení čerpání financí alokovaných do této výzvy (což se momentálně příliš nedaří).

Zejména jsme navrhovali poskytnutí otázek komise předem, možnost krátce projekt před komisí odprezentovat, případně i možnost jednat s komisí online.
Podle MPSV nejsou ale takové změny možné s ohledem na metodiku, kterou se celé posuzování
projektů řídí.

Na výtku o nedostatečně definované „udržitelnosti“, která není v podmínkách výzvy
specifikována, ale komise ji vyžaduje, jsme dostali informaci, že výzva se zmiňuje o finanční
udržitelnosti i udržitelnosti pracovních míst pro cílovou skupinu a že k ní žadatele „navádí“. Přesnější a explicitnější specifikace této podmínky by se mohla objevit až v příští výzvě.

Na základě našich podnětů MPSV zváží zveřejnění anonymizovaného seznamu kompetencí
a zkušeností členů hodnoticí komise.

MPSV doporučuje všem zájemcům o podporu výzvy 24 OPZ+, aby před podáním žádosti využili
možnost konzultovat správnost projektové žádosti se zaměstnanci MPSV. Tyto konzultace jsou
bezplatné a lze je využívat opakovaně.

Zástupci Deklarace dále zváží možnost obrátit se na MMR jako držitele zmíněné metodiky a změnu formátu projednat zde, pokud má MSPV svázané ruce.