Domů » ZPRÁVY » S MPSV NAD PODPOROU SP I NÁVAZNOSTI PŘÍSPĚVKU NA RŮST MIN. MZDY

S MPSV NAD PODPOROU SP I NÁVAZNOSTI PŘÍSPĚVKU NA RŮST MIN. MZDY

S Ministerstvem práce a sociálních věcí jsme otevřeli téma aktuální podpory českých sociálních podniků. Zvlášť jsme se pak zaměřili na navázání příspěvku na chráněné pracovní místo na růst minimální mzdy.

V poslední době se nám ozvalo větší množství sociálních podniků, které ohrožuje rychlost růstu minimální mzdy. Rozumíme snaze vlády navyšovat minimální mzdu v České republice, vedle toho je však důležité se zaměřit také na to jaký dopad má na sociální podniky a ostatní zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Zanalyzovali jsme růst minimální mzdy a růst příspěvku na chráněné pracovní místo v posledních letech a velký rozdíl, mezi původním nastavením, kdy příspěvek byl v podstatě roven minimální mzdě vs. aktuální stav. Bohužel díky nečinnosti především předchozího vedení MPSV nastala situace, kdy rozdíl mezi těmito dvěma klíčovými ukazateli je razantní.

Analýzu jsme doplnili o další fakta a sešli jsme se s náměstkyní MPSV Zuzanou Freitas Lopesovou, které jsme kromě dat představili i výzvy jednotlivých oborů sociálního podnikání spojené s tímto negativním ekonomickým jevem.

Prošli jsme také další nefunkční podporu, především Výzvu #24 či úvérový projekt S-podnik. Paní náměstkyni jsme představili predikované zásadní dopady na zaměstnávání kolegů s hendikepem i samotnou životaschopnost podniků. Rovněž jsme poukázali na negativní jevy, které nečinnost v podpoře či navyšování příspěvku na chráněné pracovní místo ovlivní i příjmové položky státního rozpočtu.

Ze schůzky vznikly požadavky na další data, které aktuálně zpracováváme a po jejich analýze připravíme podklady pro jednání s panem ministrem Jurečkou.

Rovněž jsme poukázali na nutnost vzniku zákona o sociálním podnikání, který se připravuje pro jednání na vládě. O pokračování jednání budeme průběžně informovat.