Domů » ZPRÁVY » NÁRODNÍ STRATEGIE VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ A SOCIÁLNÍ PODNIKY

NÁRODNÍ STRATEGIE VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ A SOCIÁLNÍ PODNIKY

V tomto týdnu proběhla mezinárodní konference, kterou pořádalo Ministerstvo místního rozvoje k tématu nové strategie zadávání veřejných zakázek pro roky 2024 až 2028. Pro sociální podniky je stěžejní zejména přístup státu k odpovědnému veřejnému zadávání zakázek, to již sice v částečné formě funguje, nicméně s velice slabým dopadem na spolupráce právě se zaměstnavateli znevýhodněných zaměstnanců.

“Bohužel dlouhá léta se nepodařilo žádné organizaci pohybující se kolem principů sociálního podnikání posunout téma odpovědného zadávání tak, aby skutečně plnilo cíl a zapojilo větší počet sociálních podniků do spolupráce na veřejných zakázkách. Jelikož se jedná o jeden z cílů naší asociace sociálních podniků, chceme tento vývoj změnit a sociální firmy v Česku podpořit. K tomu připravujeme několik aktivit včetně úzké spolupráce s úředníky a legislativci”, uvedl předseda Deklarace Václava Běťák, který se setkání na MMR účastnil.

Jaká témata na konferenci zazněla:

👉 ESG reporting a dopady zejména u menších firem

👉 (ne)připravenost úředníků k veřejnému zadávání zakázek

👉 akce na podporu veřejného zadávání

👉 diskuze nad ukotvením alespoň části ESG standardů do legislativy

👉 praxe veřejného zadávání v zahraničí

👉 kontrolní mechanismy získaných zakázek

“Pakliže chceme nastavit novou strategii odpovědného veřejného zadávání zakázek, pak musíme nejdříve změnit zaběhlé procesy a najít motivaci nejen pro úředníky. Ukazuje se také, jak zásadní je rychlé přijetí zákona o sociálním podnikání”, doplnil Václav Běťák.