Domů » ZPRÁVY » TZ: ZAMĚSTNANEC ROKU SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

TZ: ZAMĚSTNANEC ROKU SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

Vládní zmocněnkyně Klára Šimáčková Laurenčíková společně s Deklarací budou na Úřadě vlády každý rok oceňovat zaměstnance a zaměstnankyně sociálních podniků. Hlavním partnerem prvního ročníku se stala UNIQA. Více informací v TZ a také na webu projektu: www.ocenenizamestnancu.cz

Tisková zpráva: 24. června 2024, Praha

VLÁDNÍ ZMOCNĚNKYNĚ PRO LIDSKÁ PRÁVA A DEKLARACE ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ VYHLAŠUJÍ VÝROČNÍ OCENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ SOCIÁLNÍCH FIREM

“Posláním ocenění je odměnit nevšední příběhy zaměstnankyň a zaměstnanců sociálních firem. Oceňujeme ty, se sociálním nebo zdravotním hendikepem či bez znevýhodnění. Každý rok bude komise složená ze zástupců organizátorů a státních institucí hledat takové příklady odpovědného zaměstnávání, které mohou inspirovat i další občany se znevýhodněním či jejich budoucí zaměstnavatele”, upřesnila spoluvyhlašovatelka ocenění Klára Šimáčková Laurenčíková, vládní zmocněnkyně pro lidská práva.

Ocenění jsou výroční. Letošní vyhlášení proběhne na podzim tohoto roku na Úřadu vlády České republiky. Již od 24. června však může veřejnost zasílat své návrhy. Komise rozhodující o laureátech bude složená z organizátorů, zástupců či zástupkyň Poslanecké sněmovny a Senátu, médií a hlavního partnera. Tím se stal finanční dům UNIQA.

„Cena Zaměstnanec sociálního podniku roku je podle nás mimořádně hodnotná, protože pomáhá zveřejňovat inspirativní příklady lidí, kteří se nevzdávají a vždy hledají cestu jak dál. Jde o příběhy skutečné inkluze, z nichž mohou profitovat všichni: lidé s postižením, sociální podniky, jež jim zaměstnání zajišťují, ale také firmy, které osoby s hendikepem integrují, a v neposlední řadě jejich kolegové na pracovišti. V UNIQA jsme takto před časem navázali spolupráci se sociálním podnikem Kolibřík CSR, díky ní pracuje na zakázce od UNIQA více než deset zaměstnanců s hendikepem a zkušenosti jsou natolik pozitivní, že hodláme spolupráci rozšířit,“ sdělila Ganna Pidgorna, členka představenstva finančního domu UNIQA.

Komise určí v prvním ročníku udílení deset nositelů inspirativních příběhů zaměstnanců sociálních podniků. Sociální podniky i veřejnost budou moci navrhovat ocenění konkrétních osob v termínu 24. 6. až 31. 8. 2024. A to prostřednictvím webové stránky www.ocenenizamestnancu.cz  nebo emailu nominace@ocenenizamestnancu.cz.

Vedle výběru desítky laureátů bude komise udělovat také hlavní cenu – Zaměstnanec sociálního podniku roku, držitell či držitelka tohoto titulu si odnese dar 75.000 Kč od hlavního partnera.

Oficiálními vyhlašovateli tohoto výročního ocenění je vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková a Deklarace odpovědného podnikání.

“Chceme se zaměřit na konkrétní příběhy a odhalit veřejnosti, s jakými výzvami se setkávají zaměstnanci sociálních podniků. Ať už se bude jednat o kolegy či kolegyně se zdravotním nebo sociálním hendikepem nebo zaměstnance bez hendikepu, kteří pomáhají znevýhodněným kolegům a kolegyním. Ti všichni totiž tvoří unikání ekosystém fungování sociálního podniku”, uzavřel Zdeněk Kosour, místopředseda Deklarace.

Kontakty pro novináře:

klara.laurencikova@vlada.gov.cz

media@deklarace.info

Zdeněk Kosour: 734 750 745